“ กิจกรรมข่าวสารและโปรโมชั่น ”

News

แม่ลูก..ปลูกรัก
  • 12 ส.ค. 2559
  • 152 VIEW

พอร์โต้ ชิโน่ชวนคุณและคุณแม่

ร่วมปลูกต้นมะลิ 84 ต้น เพื่อเทิดไท้องค์ราชินี

เนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา 

ในเวลา 17.00 น. ณ ลานวงเวียนนก