“ กิจกรรมข่าวสารและโปรโมชั่น ”

News

Star Water Sonic 2016
  • 13 เม.ย. 2559
  • 207 VIEW

สาดความชุ่มฉ่ำ และคอนเสริต์สุดมันส์ตลอด 3 วันเต็ม

ทั้งDJ Roxy June,บุดดาเบลส,และ Tono And The Dust

พร้อมเกมส์น้ำขนาดยักษ์และน้ำพุม่านน้ำที่ยาวที่สุดในสมุทรสาคร!!