“ บทความ ”

Blog

วัดกำพร้า
  • 30 ต.ค. 2560
  • 1381 VIEW


วัดกำพร้า

วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของหมู่บ้านชาวมอญ เพื่อความสะดวกในการไปเข้าวัดทำบุญ เดิมชื่อเรียกว่า วัดบางพร้าตามทำเลที่ตั้ง ต่อมาเพี้ยนเป็นวัดกำพร้าและในปัจจุบันนี้ได้รับนามใหม่ว่า วัดศรีสุทธาราม  ภายในวัดมีอุโบสถสร้างใหม่เป็นอาคารทรงไทย หลังคาซ้อน ๒ ชั้นและองค์พระประธานปางมารวิชัยประทับบนฐาน หรือที่เรียกกันว่า หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์อยู่คู่วัดมากว่า ๑๐๐ ปี แต่ปัจจุบันปิดทองเหลืองอร่าม รายรอบผนังเขียนภาพพุทธประวัติมีกรอบขนาดใหญ่ฝีมือน่าชม