“ บทความ ”

Blog

ศาลพันท้ายนรสิงห์
  • 30 ต.ค. 2560
  • 2258 VIEW


ศาลพันท้ายนรสิงห์

32 นาที 18.7 กม. จาก พอร์โต้ ชิโน่

เวลาเปิด-ปิด:  9.30 am - 3.15 pm

ศาลพันท้ายนรสิงห์เป็นอนุสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์รักษากฎ ระเบียบกฎมณเฑียรบาลยิ่งกว่าชีวิตตนตั้งอยู่ที่ บ้านพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ถูกประกาศขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานของชาติ"อุทยานพันท้ายนรสิงห์" ภายในศาลมีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาด เท่าของจริงในท่าถือท้ายคัดเรือ