“ บทความ ”

Blog

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  • 30 ต.ค. 2560
  • 1278 VIEW


ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

8 นาที 3.9 กม. จาก พอร์โต้ ชิโน่

เวลาเปิด-ปิด:  9.30 am - 6.00 pm

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อนออกเรือเพื่อไปหาปลาทุกครั้งชาวประมงจะต้องไปทำพิธีสักการบูชาและจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นสิริมงคล