“ บทความ ”

Blog

เที่ยว 1 วัน มหาชัย
  • 30 ต.ค. 2560
  • 2288 VIEW


เที่ยว 1 วัน มหาชัย

 
08:00 น.

วัดท่าไม้ หนึ่งในวัดดังของจ.สมุทรสาคร โดดเด่นในเรื่องการส่งเสริมเมตตามหานิยม
 

10.00 น. 

ดอนไก่ดี อีกหนึ่งตำบลตัวอย่างที่มีเครื่องเบญจรงค์หลากหลายรูปแบบที่จัดแสดงโชว์เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ 
 

12.00 น. 

ทานข้าวเที่ยงที่พอร์โต้ ชิโน่ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวมหาชัย
 

13.30 น. 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ตั้งอยู่ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพนับถือ 
 

14.00 น. 

วัดโกรกกราก แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีน  อุโบสถเดิมเป็นอุโบสถไม้สักหลังคาแอ่นคล้ายเก๋งจีน 
 

15.30 น. 

วัดกำพร้า ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดของหมู่บ้านชาวมอญ เพื่อความสะดวกในการไปเข้าวัดทำบุญ เดิมชื่อเรียกว่า วัดบางพร้าตามทำเลที่ตั้ง
 

17.00 น. 

พันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์เป็นอนุสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์รักษากฎ ระเบียบกฎมณเฑียรบาลยิ่งกว่าชีวิตตนตั้งอยู่ที่ บ้านพันท้ายนรสิงห์ ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร