“ บทความ ”

Blog

เยือนแหล่งประวัติศาสตร์ ล่องเรือชมบรรยากาศวิถีชาวประมง ลงมือปลูกป่า ชมปลาอ่าวไทย พักผ่อนหย่อนใจที่ พอร์โต้ชิโน่
  • 30 ต.ค. 2560
  • 1279 VIEW


เที่ยว 1 วันแบบทัวร์มหาชัย

 

“เยือนแหล่งประวัติศาสตร์ ล่องเรือชมบรรยากาศวิถีชาวประมง

ลงมือปลูกป่า ชมปลาอ่าวไทย พักผ่อนหย่อนใจที่ พอร์โต้ชิโน่”

 

08:00 น.

เริ่มต้นทริป ณ จุดพักรถ Porto Chino
 

09:00 – 09:45 น.

ออกสตาร์ทจาก Porto Chino มุ่งหน้าสู่ศาลพันท้ายนรสิงห์
 

09:45 - 10:30 น.

สักการะศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลพระเจ้าเสือ ชมจุดเรือพระที่นั่งเอกชัยชนต้นไม้ศาลเพียงตา และหลักประหารพันท้ายนรสิงห์
 

10:30 – 10:45 น.

เดินทางไปท่าเรือเพื่อลงเรือชมวิถีชีวิตชาวประมง และเดินทางไปยังวัดกลางน้ำ
 

10:45 – 11:45 น.

ล่องเรือตามคลองพิทยาลงกรณ์ ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านประมง การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ แวะชมวัดกลางน้ำ จุดชมปลาโลมา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดฯ
 

11:45 - 12:00 น.

เดินทางจากวัดกลางน้ำ ถึงร้านอาหารครัวประมง
 

12:00 - 13:00 น. 

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวประมง
 

13:00 - 13.30 น. 

ลงเรือกลับมาที่ท่าเรือเพื่อขึ้นรถเดินทางต่อไปยังศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ต.พันท้ายนรสิงห์
 

13:30 - 15:30 น.

เดินทางถึงศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนฯ ฟังคำบรรยายจากวิทยากร เดินชมเส้นทางลัดเลาะชมพันธ์ไม้ป่าชายเลน และชมโครงการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น ร่วมกันปลูกต้นโกงกางเพื่อคืนป่าโกงกางสู่ธรรมชาติ
 

15:30 – 15:50 น. 

เดินทางจากศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนฯ ถึงศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร
 

15:50 – 16:30 น.

ชมพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ ในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร
 

16:30 – 17:00 น.

เดินทางกลับจากศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ถึง Porto Chino เพื่อพักรับประทานอาหารเย็น
 

17:00 น.

รับประทานอาหารเย็นที่ Porto Chino จบทริป เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ