“ เกี่ยวกับ พอร์โต้ ชิโน่ ”

ABOUT US

พอร์โต้ ชิโน่ (PORTO CHINO) มาจากคำว่า “PORT OF CHINA” หรือ “ท่าจีน” ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจ.สมุทรสาคร และสื่อถึงความมีเอกลักษณ์ และวิถีชีวิตของชุมชนเมืองท่าที่อุดมสมบูรณ์

พอร์โต้ ชิโน่ถือเป็นไลฟสไตลล์มอลล์แห่งแรกและแห่งเดียวบนถนนพระราม 2 ตั้งอยู่บนทำเลที่สำคัญ ในเชิงการท่องเที่ยว เพราะเป็นเส้นทางไปสถานที่ ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น หัวหิน ชะอำ เพชรบุรี ฯลฯ อีกทั้งยังเป็น แหล่งศูนย์รวมด้านไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ในทุกๆด้าน

THE HEART OF YOUR COMMUNITY

ตั้งใจเป็นสถานที่ที่ลูกค้าทุกกลุ่มรักที่สุด เราจะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างด้วย บริการและความเข้าใจ ใส่ใจ ดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัว ไม่ว่าคุณจะพา ครอบครัวมามีความสุข, ติดต่อจัดการธุรกิจและการงานให้ประสบความสำเร็จ, อยากมีการเริ่มต้นทริปที่ดี หรือพบปะสังคมทำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ Porto Chino เป็นที่ที่เหมาะที่สุด เพราะเวลาของคุณมีค่าอย่างมาก เราใส่ใจสร้างสถานที่ร้านค้า และบริการให้เหนือความคาดหมาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกวินาที ตั้งแต่ก่อนเริ่มเข้าจนแม้กระทั่งหลังออกจาก Porto Chino ไปแล้วก็ตาม เพื่อที่ ไม่ว่าคุณจะมากับใคร ในโอกาสไหน ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจศูนย์รวมความสัมพันธ์ใน ทุกๆกลุ่มลูกค้า สร้างความประทับใจและความผูกพันเหมือนครอบครัว

12
Feature
Parking Building
Family - Business - Traveller - Specific community
Signage System
Family - Business - Traveller - Specific community
Pick-up Service
Family - Business - Traveller - Specific community
Elder Care Drop-off
Family - Traveller community
Co-working Space
Business - Specific community
Afterwork Community
Family - Business - Traveller - Specific community
Pop-up Store
Family - Business - Traveller - Specific community
kids Play-yard
Family - Traveller - community
Social Garden
Family - Traveller community
Pet Friendly Yard
Business - Specific community
Event Area
Family - Business - Traveller - Specific community
Uniform
Family - Business - Traveller - Specific community